Гражданско образование

Проект „Наркотикът – въпрос на свободен избор или

лесен начин да загубиш свободата си“

Истински свободни сме, 
когато си даваме сметка с какво се заемаме ,  
предвиждаме последиците от поведението си
и  
контролираме резултата.