Гражданско образование

Проект „Игра на предизвикателства“

Забавно е да предизвикаме приятел.
Увличаща е възможността да се докажем пред приятел.
В такава обстановка как да се замислим за последиците?!