Мотиви и концепция

Мотиви

на Владимир Григоров Вълков, предложен за изборен член на ВСС от квотата на съдиитеСъдия Владимир ВълковПриех предизвикателството непосредствено да се ангажирам с решаване на проблеми в системата, които съм поставял отдавна. Воден от убеждението, че мога да допринеса за преодоляването им винаги съм предлагал и варианти. Не искам да бъда началник, а и неотклонно вярвам, че овластените да правораздават нямат нужда от такъв. Смятам, че модел на управление на съдебната система, основан на етична саморегулация и институционална подкрепа за усъвършенстване на правораздаването, ориентирано към ефективна защита на очакващия правосъдие, ще обезпечи както възстановяване нормалните колегиални отношения в системата, така и усещането за сигурност в обществото.

През целия си професионален път съм отстоявал принципи и нямам намерение да опетня името си, пренебрегвайки ги като участник в колективния орган ВСС. Вярвам, че изборът освен право е и отговорност, а делегираното при тези условия доверие е ангажиращо. Винаги съм търсил отговори и принципно обосновани решения, което възнамерявам да правя и като част от колективния орган. Не се съмнявам, че българските съдии знаят какво искат и са в състояние да определят личностите, способни да реализират очакванията им. Благодаря на колегите, разпознали такъв потенциал у мен, като твърдо съм решен да оправдая гласуваното ми доверие.

Напред →
Кой съм аз и какво съм правил досега?