Съдия
Владимир Вълков

ЗА МЕН ►

Проектите са:

„Магическата сила на правилата“/“Червената шапчица“(2-4 клас),

„Тайнственият свят на спора“/“Спорна топка“ (4-5 клас),

„Игра на предизвикателства“ (5-6 клас),

„Наркотикът – въпрос на свободен избор или лесен начин да загубиш свободата си“ (9-10 клас).

Съавтор съм и на симулиран процес за апробиране на процесуални нововъведения и решения на срещани в практиката проблеми по правоприлагането при участието на младши съдии, младши прокурори, младши адвокати, действащи дознатели и журналисти под наименованието „Наказателният процес от А до …Я“.

Проектите са осъществявани многократно и продължава тяхната реализация.