Съдия
Владимир Вълков

ЗА МЕН ►

Завършил съм право в Софийски университет
„Св. Климент Охридски“ през 1995 г., а от 1997 г. съм съдия.

През периода 2012-2013 г. преминах обучение по Национална програма „Управленски умения“ на Българско училище за политика, член на Council of Europe Schools of Political Studies.

През периода 2017-2018 г. преминах обучение на тема „Групова динамика и изграждане на екипи“, водено от д-р Пламен Димитров и Никола Йорданов.

Радетел съм за широко приложение на медиацията и възстановителното правосъдие като способи за разрешаване на спорове, предотвратяване и преодоляване на конфликтни ситуации. През 2009 г. преминах 4 дневно обучение по медиация под ръководдството на Gabrielle Gropman и James Kerwin по системата на Харвард. Преминал съм и квалификационни курсове по семейна и трансгранична медиация. През 2019 г. преминах и обучение по възстановителни практики по програмата на Ла Конферанс ООД под ръковоството на Елена Евстатиева.

Работя с ученици от 2004 г. Автор и съавтор съм на ситуационни игри, представящи сред подрастващите смисъла на правилата в обществото и механизмите, осигуряващи тяхното съблюдаване.