Електронно правосъдие

Традиционият съдебен процес обхваща значителен по обем документооборот и ангажира сериозни кадрови и материални ресурси както на съда, така и на страните, търсещи защита и съдействие. През 2012 г. бях поканен и се включих в работна група към Министерство на правосъдието във връзка с въвеждане на електронното правосъдие. С оглед спецификата на проблема, нуждата системата да бъде тествана и разликата в степента на готовност на различните органи на съдебната власт бе взето решение за постъпателно въвеждане на електронното правосъдие. По мое предложение обхватът бе разширен като в първата фаза бе включено и заповедното производство. Етапът, на който се намира понастоящем Единният портал за електронно правосъдие осигурява достъп до подавана информация в електронна форма от част от съдилищата.

Ползите от електронното правосъдие отдавна и еднозначно са дефинирани на ниво Европейски съюз, а и са доказани напрактика. Като основна цел на е-правосъдието се сочи повишаване ефикасността на правосъдието и облекчаване достъпа до правосъдието. Смятам тези цели за напълно постижими и при родните ни условия. Давам си сметка, че осъщестяването на процеса изисква единодействие на ВСС, законодателната и изпълнителната власт. Въпросът обаче пряко касае съдебната система – въвеждането на електронно правосъдие е в състояние да освободи значителен ресурс. Ако по една или друга причина интересите на законодателната и изпълнителната власт са мандатно ограничени, за съдебната власт нуждата от рационализиране на документооборота е постоянна. Убеден съм, че проявена активност и постоянство от страна на ВСС ще го осигури необходимото единодействие за въвеждане на електронно правосъдие в България.

Освен непосредствената полза за повишаване ефикасността на правосъдието и облекчаване достъпа до съд, струва си да бъде обсъдена следваната от Агенция по вписванията организация като мярка за преодоляване на висока и свръх висока натовареност.

Ако местната подсъдност гарантира достъпа до съд, електронно развиващото се производтство лишава от значение териториалното деление. Движението на електронните дела при развиваща се в закрито заседание процедура между равни по степен съдилища на територията на цялата страна ще доведе от една страна до оползотворяване на свободен кадрови ресурс, а от друга – до освобождаване на ресурс за неразумно натоварен териториално обособен орган на съдебната власт.

← Назад
Централизирана деловодна система

Напред →
Организация на работния процес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *